Regulamin

Postanowienia OgóIne  Administratorem danych osobowych Klientów jest Sierra Trade Sp. z o.o., ul. Brynowska 62/5, 40-584 Katowice, NIP:  9691623612, REGON: 366810899, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000668885, zwana dalej MI. Jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism i newsletterów należących do MI oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych …